Znak a prapor

Znak a prapor obce Újezd u Tišnova

Autorem návrhu znaku a vlajky je heraldik   Miroslav J.V. P a v l ů   ze Zlína.

Poukázal na nejstarší dějiny obce připomínkou  místního „ Hrádku“  – hradba v popředí provázená figurami

  • Šipka z luku symbolizuje atribut patrona  kostela svatého Jiljí nejstarší stavby  ze 13.století
  • opatská berla dlouholetou církevní vrchnost klášter cisterciaček „ Porta Coeli“ v Předklášteří, které Újezd patříl  v létech 1593 až do zrušení kláštera Josefem II. v roce
  • Rak v popředí symbolizuje část obce Chytáky,kde se dle místní pověsti usadil rakař,který za dar pozemku měl povinnost na řece Libochůvce chytat pro vrchnost raky.
  • Dalším jeho významem je rodový znak vladyků z Drahan u Prostějova       zakladatelů obce jejichž příbuzní měli  ve znaku račí klepeta,což   zjistil při zpracování knihy o historii obce PhDr. Šimek 2009 – 2011.
  • Znak a prapor byl obci udělen předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem dne 5. prosince 2005

 

Spor o první zmínku o Újezdě

Obcí s názvem Újezd je v okolí Tišnova několik,často jsou tyto obce v historické literatuře zaměňovány. Zvláště mylné přičlenění první písemné zmínky se stává součástí historických publikací. Příkladem takového nedorozumění historiků je datum 1334 v nedávno vydaných Dějinách Doubravníka. V tomto roce měl Půta z Újezda věnovat patronátní právo místního kostela svatého Jiljí doubravnickému kostelu Svatého Kříže. Patronátní právo znamenalo vlastnické právo ke kostelu a  obsazovat místo faráře. Tento údaj se vztahuje k Újezdu u Černé Hory s kostelem svatého Mikuláše. Uvádím dva důvody,že se jedná o záměnu.

Za prvé se v roce 1334 majitelé našeho Újezda psali z Drahan,ne z Újezda.Půta z Újezda  mající v erbu ptačí křídlo žil na tvrzi v Újezdě u Černé Hory. Abatyše doubravnického kláštera  Ofelie    / Ofka / zde měla majetek.

Za druhé: část patronátního práva na obsazování kostela svatého Jiljí měli zdejší pání z Drahan,kteří si zbylou část roku 1373 dokoupili.

Tedy právo na zdejší kostel nemohlo být v Doubravníku.