Základní informace o obci

Obec Újezd u Tišnova
Újezd u Tišnova 28
Úřední hodiny pro občany: STŘEDA 8.00 – 10.00

IČO: 00599972
Číslo účtu: 1624668329/0800

e-mailová adresa:

obec@ujezdutisnova.cz

www.ujezdutisnova.cz 

Jihomoravský kraj
Mikroregiony:

Velkomezi
říčsko Bítešsko

DSOTišnovsko

SVAK Tišnovsko