Znak a prapor obce

Autorem návrhu znaku a praporu je heraldik Miroslav J. V. Pavlů ze Zlína.

Poukázal na nejstarší dějiny obce připomínkou místního „ Hrádku“  – hradbou v popředí, provázenou figurami.

  • Šipka z luku symbolizuje atribut patrona Kostela svatého Jiljí, nejstarší stavby obce ze 13. století.
  • Opatská berla dlouholetou církevní vrchnost klášter cisterciaček „Porta coeli“ v Předklášteří, které Újezd patřil od r. 1593 až do zrušení kláštera Josefem II.
  • Rak v popředí symbolizuje osadu Chytálky, část obce, kde se dle místní pověsti usadil rakař, který měl za dar pozemku povinnost na řece Libochůvce chytat pro vrchnost raky. V potaz se bere i rodový znak vladyků z Drahan u Prostějova, zakladatelů obce, jejichž příbuzní měli ve znaku račí klepeta.

Znak a prapor byl obci udělen předsedou poslanecké sněmovny, Lubomírem Zaorálkem, dne 5. prosince 2005.